www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2005


AMFOTERYCYNA B: POSTA KONWENCJONALNA I POCHODNE LIPIDOWEAMFOTERYCYNA B: POSTA KONWENCJONALNA I POCHODNE LIPIDOWE

AMPHOTERICIN B: CONVENTIONAL FORM AND LIPID DERIVATIVES

Streszczenie

W pracy omwiono wskazania do profilaktycznej i empirycznej terapii z zastosowaniem amfoterycyny B i jej pochodnych. Podano spektrum dziaania antybiotyku, wystpujce objawy uboczne oraz dawkowanie. Omwiono i porwnano postacie lipidowe leku; podkrelono, e koszty leczenia nimi s relatywnie nisze, jeli wzi pod uwag konieczno leczenia powika ...... chce wiedziec wiecej ...AKTUALNE POGLDY NA CHOROBOTWRCZO GRZYBW Z RODZAJU TRICHOSPORONAKTUALNE POGLDY NA CHOROBOTWRCZO GRZYBW Z RODZAJU TRICHOSPORON

PATHOGENIC ACTIVITY OF THE GENUS TRICHOSPORON

Streszczenie

Rodzaj Trichosporon to anamorficzne grzyby drodopodobne, ktre do poowy ubiegego wieku byy znane jedynie jako przyczyna niegronych grzybic powierzchownych, takich jak np. biaa piedra. Poczwszy od 1970 roku, kiedy to po raz pierwszy opisano systemow trichosporonoz u chorego z ostr biaaczk, w literaturze medycznej znalazo si szereg doniesie ...... chce wiedziec wiecej ...ZNACZENIE BADA OBRAZOWYCH W ROZPOZNAWANIU ZAKAE GRZYBICZYCH U CHORYCH Z NIEWYDOLNYM UKADEM ODPORNOCIOWYMZNACZENIE BADA OBRAZOWYCH W ROZPOZNAWANIU ZAKAE GRZYBICZYCH U CHORYCH Z NIEWYDOLNYM UKADEM ODPORNOCIOWYM

THE VALUE OF IMAGING METHODS IN THE DIAGNOSIS OF FUNGAL INFECTIONS IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS

Streszczenie

Ostatnie zmiany technologiczne w metodach obrazowych podniosy znaczenie technik obrazowania w wykrywaniu, ocenie i kontroli leczenia grzybic ukadowych. Stao si to moliwe dziki zaobserwowaniu i podkreleniu cech typowych dla zakae grzybiczych. Zmiany ...... chce wiedziec wiecej ...