www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2009


Spis treciWstp 3

Konferencja Bezpieczny Szpital III 5

STERYLIZACJA i DEZYNFEKCJA

Preparaty antyseptyczne do dezynfekcji rk, skry, pola operacyjnego i bon luzowych – obiektywne kryteria wyboru 6

Elbieta Kutrowska

Maszynowe mycie i dezynfekcja 17

Jarosaw Czapliski

ANTYBIOTYKOTERAPIA

Profilaktyka i leczenie biegunki podrnych z wykorzystaniem rifaksyminy 22

Agnieszka Wroczyska, Wacaw Leszek Nahorski

Meropenem – miejsce w terapii wybranych zakae ...... chce wiedziec wiecej ...