www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2006


SPIS TRECI 3/2006SPIS TRECI

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Wstp 3

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych

XVI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakae Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgw Polskich 6

Artur Drzewiecki

STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

Dekontaminacja obowizkowa, okrelona w aktualnie obowizujcych regulacjach merytoryczno-prawnych 8

Barbara Waszak

Reprocesowanie i ponowne uycie wyrobw medycznych jednokrotnego uytku w polskich szpitalach 14

Stanisaw ...... chce wiedziec wiecej ...