www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2005


SPIS TRECI NR 5/2005OD REDAKTORA NACZELNEGO

Wstp 3

STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

Szpitalna sterylizacja i dezynfekcja 6

Stanisaw witalski

Dekontaminacja a czyste i bezpieczne otoczenie chorego 14

Barbara Waszak

ANTYBIOTYKOTERAPIA

Monitorowanie bakteriologiczne i antybiotykoterapia w oddziale intensywnej terapii – dowiadczenia wasne 18

Wojciech Gaszyski, Pawe Kolasiski, Tomasz Gaszyski

Bakteryjne zakaenia skry i tkanek mikkich 24

Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, ...... chce wiedziec wiecej ...