www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2005


Spis Treci Zakaenia 4/2005OD REDAKTORA NACZELNEGO

Wstp 3

STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

Dekontaminacja profilaktyczna i interwencyjna w rodowisku szpitalnym 6

Barbara Waszak

Badanie skutecznoci preparatw dezynfekcyjnych – normy europejskie (CEN) 10

Micha Zabocki

Kwas nadoctowy w nowoczesnych procesach dekontaminacji 15

Elbieta Kutrowska

EASY ['I:zi] atwy, wygodny 20

Andrzej Karaskiewicz

ANTYBIOTYKOTERAPIA

Mykoplazmatyczne zapalenie puc 21

Wojciech Gaszyski, Anna ...... chce wiedziec wiecej ...