www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2003


Wybrane zagadnienia farmakokinetyki lekw przeciwdrobnoustrojowych 

Jzef Mszros
p>Wybrane zagadnienia farmakokinetyki lekw przeciwdrobnoustrojowych 
Some aspects of the pharmacokinetics of antimicrobial drugs 
Streszczenie 
Omwiono wybrane zagadnienia farmakokinetyki lekw przeciwdrobnoustrojowych. Przedyskutowano problemy zwizane z wchanianiem, w tym odnoszce si do estrw antybiotykw przeznaczonych do podawania doustnego. Szczegln uwag powicono tkankowej dystrybucji lekw przeciwdrobnoustrojowych w zwizku z bardzo rnymi steniami ...... chce wiedziec wiecej ...Racjonalne stosowanie antybiotykw w leczeniu szpitalnych zakae ukadu moczowego
wytwarzanie biofilmu
Marta Wrblewska<Zakaenia ukadu moczowego (ZUM) stanowi 40–60% wszystkich przypadkw zakae szpitalnych. ZUM nabyte w szpitalu odgrywaj wic istotn rol w medycynie klinicznej. Starszy wiek i wspistnienie wielu chorb sprzyjaj podatnoci hospitalizowanych pacjentw na zakaenie. Szpitalne ZUM prawie wycznie s infekcjami powikanymi i stanowi zrnicowan grup, obejmujc nastpujce czynniki sprzyjajce powikaniom: anatomiczne, strukturalne lub czynnociowe zmiany w ukadzie moczowym, ...... chce wiedziec wiecej ...Karbapenemazy – enzymy mogce hydrolizowa szerokie spektrum -laktamw 
Agnieszka Ewa Laudy
Karbapenemazy to -laktamazy, ktre hydrolizuj imipenem i/lub meropenem. Wedug systemu klasyfikacji strukturalnej Amblera zaliczane s do klasy A (penicylinazy), klasy B (metalo--laktamazy) i klasy D (oksacylinazy). 
Summary 
Carbapenemases may be defined as -lactamases that significantly hydrolyse imipenem or/and meropenem. Based on molecular studies, three Ambler classes of carbapenem-hydrolysing enzymes have been described: class A (penicillinases), class B ...... chce wiedziec wiecej ...Antybiotykoterapia w zakaeniach grnych drg oddechowych i jej wpyw na flor drg rodnych 
Alfred Samet
Elbieta Arukowicz
Roman Nowicki
Wioletta Baraska-Rybak
Jadwiga Roszkiewicz
Janusz Emerich
Drogi rodne to zoony ekosystem, na ktrego stabilno wpywa przede wszystkim flora fizjologiczna oraz mechanizmy odpornoci nieswoistej. Dolne pitra ukadu rozrodczego (przedsionek pochwy) mog by okresowo zasiedlane przez bakterie przewodu pokarmowego, natomiast w wyszych pitrach (pochwa, kana szyjki macicy) obserwuje si spadek rnorodnoci drobnoustrojw na korzy flory fizjologicznej. Zmienno flory drg rodnych jest uwarunkowana gwnie zmianami hormonalnymi, rodkami ...... chce wiedziec wiecej ...