www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2013


Diagnostyka i leczenie ostrych zakae grnych drg oddechowych: wspczesny stan wiedzyElbieta Mazur

Diagnosis and treatment of acute upper respiratory tract infections: the state of the art

Streszczenie

Praca niniejsza prezentuje aktualny stan wiedzy na temat zasad postpowania w odniesieniu do najczciej wystpujcych ostrych zakae górnych dróg oddechowych, mianowicie zapalenia garda i migdaków podniebiennych, zapalenia ucha rodkowego oraz jam nosowych i zatok przynosowych. Znajomo tych zasad umoliwi ...... chce wiedziec wiecej ...Co nowego w diagnostyce i leczeniu zakae Helicobacter pylori?Kaja Krawczyk, Piotr Albrecht

What new in diagnosis and treatment of Helicobacter pylori infections?

Streszczenie

W artykule zostay omówione nowe metody diagnostyki (testy inwazyjne i nieinwazyjne) oraz terapii zakaenia Helicobacter pylori (H. pylori). Zastosowanie zmodyfikowanych schematów leczenia lub odmiennych ni dotychczas zalecane byo konieczne z powodu wzrostu opornoci na klarytromycyn oraz niezadowalajcych ...... chce wiedziec wiecej ...