www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2012


Zapalenie puc zwizane ze sztuczn wentylacj - kliniczne i mikrobiologiczne czynniki ryzyka, schematy antybiotykoterapiiLidia ysenko


Ventilator-associated pneumonia - clinical and microbiological risk factors, schemes of antibiotic therapy

Streszczenie

Zapalenie puc zwizane ze sztuczn wentylacj (VAP - ventilator-associated pneumonia ) jest jednym z najistotniejszych zakae szpitalnych wystpujcych u chorych z ostr niewydolnoci oddechow, wie si ze wzrostem chorobowoci, miertelnoci i kosztw leczenia. Czsto wystpowania VAP, przebieg kliniczny i rokowanie ...... chce wiedziec wiecej ...