www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2012


Rola linezolidu w leczeniu zakae bakteriami Gram(+)Danuta Dzieranowska

Rola linezolidu w leczeniu zakae bakteriami Gram(+)

Linezolid for the treatment for gram-positive infections

Streszczenie

W artykule na podstawie aktualnie dostpnego pimiennictwa omówiono rol linezolidu w leczeniu rónych postaci zakae zarówno zarejestrowanych, jak i zakae u dzieci leczonych w formie „off label”, wywoywanych przez lekooporne szczepy ziarenkowców Gram(+). ...... chce wiedziec wiecej ...Okoooperacyjna profilaktyka antybiotykowaArtur Drzewiecki

Okoooperacyjna profilaktyka antybiotykowa

Perioperative antimicrobial prophylaxis

Streszczenie

W artykule okrelono skuteczno okoooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej oraz zasady jej waciwego stosowania.

Summary

The article presents the rationale of perioperative antibiotic prophylaxis and the principles of its proper application.

Sowa kluczowe/Key words

   ...... chce wiedziec wiecej ...