www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2012


Bezpieczestwo i skuteczno teikoplaniny w porwnaniu z wankomycynSafety and efficacy of teicoplanin in comparison with vancomycin

dr hab. med. Magorzata Bulanda

prof. UJ dr med. Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule przedstawiono najnowsze dane wskazujce, e teikoplanina charakteryzuje si podobn skutecznoci jak wankomycyna, lecz niszym odsetkiem dziaa niepodanych i korzystniejszymi waciwociami farmakoekonomicznymi.

Summary

The article presents the latest data showing that teicoplanin has a ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie Tygecykliny (tygacil) i linezolidu (Zyvoxid) w leczeniu masywnego zapalenia puc u pacjentki z chorob Hodgkina – opis przypadkuApplication of tigecycline and linezolid in massive pneumonia treatment in a patient with Hodgkin’s disease – case report

dr med. Elbieta Jaszczuk

dr hab. med. Piotr Oszukowski

Streszczenie

Bakteryjne zakaenia szpitalne zawsze stanowiy powany problem kliniczny i wizay si z wysok miertelnoci, szczeglnie w przypadku chorych wyniszczonych, z osabion odpornoci. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku wystpienia masywnego, ...... chce wiedziec wiecej ...