www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2011


Analiza in vitro lekowraliwoci gronkowcw i enterokokw na wankomycyn i teikoplaninIn vitro analysis of the susceptibility of staphylococci and enterococci to vancomycin and teicoplanin

mgr Aneta Guzek

prof. dr. hab. med. Zbigniew Rybicki

dr med. Dariusz Tomaszewski

pk dr hab. med. Krzysztof Korzeniewski

Streszczenie

Celem pracy bya analiza wraliwoci enterokokw i gronkowcw na wankomycyn i teikoplanin. Materia, pobrany od pacjentw z Klinicznego Oddziau Intensywnej Terapii, Oddziau Zakae Narzdu Ruchu i ...... chce wiedziec wiecej ...Antybiotykoterapia stosowana w zaostrzeniach przewlekej obturacyjnej choroby pucAntibiotics in COPD exacerbations treatment

prof. dr hab. med. Rafa Pawliczak

Streszczenie

Gwnym zagroeniem dla pacjenta chorujcego na przewlek obturacyjn chorob puc (POChP) nie jest znaczne ograniczenie parametrw wydechowych czy postpujce uszkodzenie minia sercowego, lecz zaostrzenie infekcyjne choroby. Obecnie zaostrzenie infekcyjne POChP jest najwaniejszym niezalenym czynnikiem ryzyka zgonu pacjenta. W zwizku z powyszym szczeglne znaczenie ...... chce wiedziec wiecej ...Antybiotykoterapia w sepsieAntimicrobial therapy in sepsis

dr n. med. Alicja Pawiska

Streszczenie

W ostatnim dziesicioleciu wzrosa czsto wystpowania sepsy u pacjentw hospitalizowanych, a take w rodowisku pozaszpitalnym. Podstawow metod leczenia pacjentw z seps i wstrzsem septycznym jest efektywna i wczesna antybiotykoterapia. Antybiotyk naley poda choremu jak najszybciej. Wedug wytycznych International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock empiryczna ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia promienic w ginekologiiInfections actinomycosis in gynecology

dr med. Grzegorz Guzowski

Streszczenie

W prezentowanym artykule omwiono epidemiologi, czynniki ryzyka i leczenie zakae Actinomyces oraz najczstsze postacie kliniczne infekcji. Omwiono rwnie cechy kliniczne, czsto i ryzyko ujawniania si choroby u kobiet stosujcych IUD. Zwrcono uwag na moliwo wystpienia promienicy u kobiet zgaszajcych si z niecharakterystycznymi objawami zapalnymi przydatkw.

...... chce wiedziec wiecej ...