www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2011


Omwienie uaktualnionych zalece acc/aha dotyczcych profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdziaCircumlocution of updated acc/aha guidelines on infective endocarditis prophylactics

Streszczenie

W artykule skrtowo omwiono zalecenia zawarte w „ACC/AHA 2008 Guideline Update on Valvular Heart Disease: Focused Update on Infective Endocarditis” (Journal of the American College of Cardiology 2008).

Summary

„ACC/AHA 2008 Guideline Update on Valvular Heart Disease: Focused Update on Infective Endocarditis” (Journal of the American College ...... chce wiedziec wiecej ...Azytromycyna mikrosferyczna w leczeniu zakae ukadu oddechowegoAzithromycin microsphere in the treatment of respiratory tract infection

Streszczenie

Makrolidy s powszechnie stosowanymi antybiotykami o szerokim zakresie dziaania przeciwbakteryjnego, obejmujcym take najczciej wystpujce patogeny ukadu oddechowego. W ostatnich latach odkryto rwnie immunomodulacyjne dziaanie makrolidw. Makrolidy wpywaj na uwalnianie cytokin prozapalnych, aktywacj niektrych komrek zapalnych oraz zapobiegaj tworzeniu si biofilmu ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczne zastosowanie tygecyKliny i sultamicyliny u 26-letniego pacjenta z ostr infekcj orodkowego ukadu nerwowego – opis przypadkuThe effective use the tigecycline and the sultamycyllin in 26-year-old patient with acute infection of central nervous system – a case report

Streszczenie

Tygecyklina to jeden z najnowszych antybiotykw z grupy tetracyklin, o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjenta, u ktrego stwierdzono dynamicznie przebiegajc infekcj orodkowego ukadu nerwowego, z gbok utrat przytomnoci i zaburzeniami oddechu wymagajcymi ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze skry w przebiegu atopowego zapalenia skryBacterial, viral and fungal skin infections in the course of atopic dermatitis

Streszczenie

Atopowe zapalenie skry naley do dermatoz bdcych wynikiem obnienia si miejscowej odpornoci, co ma zwizek z zaburzeniami immunologicznymi w zakresie reakcji humoralnej i komrkowej oraz z mechanizmami niealergicznymi, takimi jak np. defekt ektodermalny. To prowadzi do nadmiernej kolonizacji powok skrnych przez drobnoustroje, a take czstszego wystpowania zakae skry u ...... chce wiedziec wiecej ...