www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2011


Omwienie zweryfikowanych zalece dotyczcych postpowania w paciorkowcowym zapaleniu gardaCircumlocution of reviewed guidelines of management of streptococcal pharyngitis

Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule skrtowo omwiono zalecenia zawarte w „Management of Streptococcal Pharyngitis Reviewed CME/CE” (http://www.medscape.com/viewarticle/589327), oparte na „Diagnosis and treatment of streptococcal pharyngitis” (American Family Physician 2009. 79 (5), 383–90).

Summary

„Management of Streptococcal Pharyngitis ...... chce wiedziec wiecej ...Metronidazol – chemioterapeutyk wci wany klinicznieMetronidazole – chemiotherapeutic, still clinically important

Kamil Dbrowski

Marek Bronk

Alfred Samet

Streszczenie

Metronidazol to lek majcy ugruntowan pozycj w lecznictwie oraz szerokie zastosowanie. Jest gwnym przedstawicielem chemioterapeutykw z grupy nitroimidazoli, stosowanych w zakaeniach bakteriami beztlenowymi oraz pierwotniakami. Lecznictwo wzbogacio si o ten preparat w drugiej poowie ubiegego stulecia i wydaje si, i wci, przynajmniej w ...... chce wiedziec wiecej ...Ostre zapalenie bony luzowej nosa i zatok przynosowych u dzieciAcute rhinosinusitis in children

Boena Skotnicka

Streszczenie

Ostre zapalenie bony luzowej nosa i zatok przynosowych (OZNZP) jest jedn z najczstszych chorb infekcyjnych u dzieci, dotyczc 20% tej populacji rocznie. Wikszo przypadkw OZNZP u dzieci ma etiologi wirusow. Bakteryjne rhinosinusitis powinno by rozpoznawane jedynie na podstawie dugoci trwania i nasilenia si objaww klinicznych, bez koniecznoci diagnostyki radiologicznej i mikrobiologicznej w ...... chce wiedziec wiecej ...