www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2010


Antybiotykoterapia w leczeniu infekcji stopy cukrzycowejAntibiotic therapy in the treatment of diabetic foot infections

dr med. Anna Korzon-Burakowska

Streszczenie

Infekcje koczyny dolnej s powan przyczyn chorobowoci i wysokiej miertelnoci chorych na cukrzyc, a leczenie tych zakae pociga za sob due koszty. W przypadku zakae ran stp u chorych na cukrzyc zaleca si stosowanie antybiotykoterapii oglnoustrojowej. Czynnikami etiologicznymi krtkotrwaych infekcji o niewielkim nasileniu s tlenowe Gram(+) ...... chce wiedziec wiecej ...Waciwe stosowanie amoksycyliny i amoksycyliny z kwasem klawulanowym w leczeniu infekcji drg oddechowychProper amoxicillin and amoxillin/clavulanic acid using in the treatment of respiratory tract infections

dr med. Artur Drzewiecki

Streszczenie

Amoksycylina nadal jest jednym z najpopularniejszych (jeli nie najpopularniejszym) antybiotykw stosowanych w zakaeniach drg oddechowych. Jednake w ostatnich latach znacznie si zmieniy zasady jej (oraz amoksycyliny z kwasem klawulanowym) stosowania w takich infekcjach, zwaszcza zostay zwikszone zalecane dawki. W ...... chce wiedziec wiecej ...