www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2010


Zastosowanie makrolidw w zakaeniach drg oddechowychMacrolides in infections of the respiratory tract

prof. dr hab. med. Tadeusz Pusa

Streszczenie

Zakaenia w obrbie ukadu oddechowego stanowi powany problem kliniczny. Stosowanie antybiotykw musi by racjonalne, aby byo skuteczne. Z tego powodu makrolidy ze wzgldu na swoje wyjtkowe waciwoci – zdolno penetracji do wntrza komrki fagocytujcej – zajmuj istotne miejsce take w leczeniu zakae wywoanych przez bakterie atypowe. Ich ...... chce wiedziec wiecej ...Zapobieganie i leczenie zakae bakteryjnych u chorych z nowotworami ukadu krwiotwrczego w okresie neutropeniiProphylaxis and treatment of bacterial infections in neutropenic patients with hematological malignancies

dr med. Marek Kiebiski

Streszczenie

Chemioterapia chorych z nowotworami ukadu krwiotwrczego prowadzi do zakae wieloma rodzajami drobnoustrojw, w tym infekcji bakteryjnych, ktre s najczstsz przyczyn zgonw. miertelno koreluje z czasem trwania i gbokoci neutropenii oraz czasem, jaki upywa do podania pierwszej dawki antybiotyku zaleconego w celu ...... chce wiedziec wiecej ...Azytromycyna mikrosferyczna w leczeniu zakaeExtended release azithromycin in the treatment of infections

dr med. Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule opisano cechy azytromycyny mikrosferycznej, ktre mog by istotne w nowoczesnej farmakoterapii zakae.

Summary

Properties of extended release azithromycin, which can be relevant in the modern treatment of infections, were described in the article.

Sowa kluczowe/Key words

azytromycyna mikrosferyczna, zakaenia, ...... chce wiedziec wiecej ...Tigecycline (tygacil) – antybiotyk glicylocyklinowy stosowany u pacjentw oddziau intensywnej terapii i anestezjologii – opis siedmiu przypadkwTigecycline (Tygacil) – glycylcycline antibiotic using in Intensive Care patients – report of 7 cases

dr med. Elbieta Jaszczuk

dr hab. med. Piotr Oszukowski

Streszczenie

Tigecycline (tygacil) – to nowy antybiotyk glicylocyklinowy o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym, obejmujcym take antybiotykooporne szczepy bakterii Gram(+). Glicylocykliny s nowymi psyntetycznymi zwizkami chemicznymi, charakteryzujcymi si obecnoci grupy ...... chce wiedziec wiecej ...