www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2009


Zapalenie puc zwizane ze stosowaniem wentylacji mechanicznej (VAP – ventilator associated pneumonia) – ocena postpu intensywnej terapiiVentilator associated pneumonia-price of the intensive care development

prof. dr hab. med. Ewa Karpel

Streszczenie

W artykule opisano epidemiologi, patogenez, rozpoznawanie i leczenie zapalenia puc zwizanego ze stosowaniem sztucznej wentylacji

Summary

Epidemiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of the ventilator associated pneumonia were described in the article.

Sowa kluczowe/Key words

VAP, intensywna terapia

Ventilator associated ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie rifaksyminy w leczeniu biegunekApplication of rifamixin in diarrhoea treatment

dr med. Jolanta Goljan

Streszczenie

Rifaksymina jest antybiotykiem z grupy rifamycyny o szerokim spektrum dziaania przeciwbakteryjnego; dziaa miejscowo w przewodzie pokarmowym, bardzo sabo wchania si po podaniu doustnym. Rifaksymina jest skuteczna wobec wszystkich waniejszych bakterii Gram(+) iGram(−), tlenowych i beztlenowych, ktre mog wywoywa zakaenia przewodu pokarmowego. W pracy omwiono ...... chce wiedziec wiecej ...Blaski i cienie antybiotykoterapii o szerokim spektrum – nowe karbapenemyUps and downs of wide-range antibiotic therapy – the new carbapenems

dr med. Andrzej Tokarz

doc. dr hab. med. Tomasz Gaszyski

prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyski

Streszczenie

W OIT cikie zakaenia, szczeglnie jeli s le lub z opnieniem leczone, doprowadzaj do rozwoju sepsy lub zgonu pacjenta. Wybranie niewaciwego antybiotyku powoduje wzrost odsetka zgonw z28 do 62%, a 24-godzinne opnienie wczenia − odpowiednio z 28 do ...... chce wiedziec wiecej ...