www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2009


Profilaktyka i leczenie biegunkipodrnych zwykorzystaniem rifaksyminyPrevention and treatment of travellers’ diarrhea with the use of rifaximin

dr med. Agnieszka Wroczyska

dr med. Wacaw Leszek Nahorski

Streszczenie

Infekcyjna biegunka podrnych jest jednym z najczstszych problemw zdrowotnych osb, ktre znalazy si w tropiku lub krajach rozwijajcych si. Szacuje si, e co roku zapada na ni 20 milionw podrujcych. Podstawowe zasady zapobiegania biegunce podrnych obejmuj edukacj turystw w zakresie ...... chce wiedziec wiecej ...Meropenem − miejsce w terapii wybranych zakaeMeropenem − place in the therapy of some infections

dr med. Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule opisano rol meropenemu w leczeniu zakae w obrbie jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz zakae okooporodowych.

Summary

The role of meropenem in therapy of intraabdominal, pelvic and perinatal infections was described in the article.

Sowa kluczowe/Key words

meropenem, zakaenia wewntrzbrzuszne, zakaenia miednicy mniejszej, ...... chce wiedziec wiecej ...Ostronie z metamizolemBe careful with metamizole

dr Jarosaw Woro, dr Iwona Filipczak-Bryniarska, mgr farm. Anna Arcab

Streszczenie

Metamizol jest lekiem o dziaaniu przeciwblowym i przeciwgorczkowym, powszechnie stosowanym wPolsce. U pacjentw leczonych metamizolem mog wystpi powikania hematologiczne, takie jak neutropenia i agranulocytoza, powstajce w wyniku idiosynkrazji; nieznane s czynniki ryzyka. Praca zawiera analiz dostpnych danych na temat powika ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczne zastosowanie cefepimu w skojarzeniu z wankomycyn i worikonazolem w leczeniu obustronnego zapalenia puc po leczeniu indukujcym remisj u pacjentki z ostr biaaczk szpikowEfficacious cefepime application (coadministered with vancomycin and voriconazole) in the treatment of ambilateral pneumonia after induction chemotherapy in patient with acute myeloid leukaemia

lek. med. Agnieszka Kopacz

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przypadku skutecznego zastosowania cefepimu w skojarzeniu zwankomycyn i worikonazolem w leczeniu opbustronnego zapalenia puc u pacjentki zostr biaaczk szpikow w okresie neutropenii po leczeniu ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie cefepimu w sepsie powikanej zespoem niewydolnoci wielonarzdowejCefepime application in sepsis with multiple organ dysfunction syndrome

dr n. med. Barbara Tamowicz

Streszczenie

W pracy przedstawiono skuteczne zastosowanie cefepimu podawanego wraz z wankomycyn i kaspofungin w leczeniu sepsy z zespoem niewydolnoci wielonarzdowej.

Summary

Efficacious cefepime application coadministered with vancomycin and caspofungin in the treatment of sepsis with multiple organs dysfunction syndrome was described in this art...... chce wiedziec wiecej ...Cefepim w leczeniu zapalenia puc u chorego z rozpoznan ostr biaaczk szpikow – opis przypadkuCefepime in the treatment of pneumonia in patient with acute myeloid leukaemia-case study

lek. med. Anna Wolska, dr hab. Agnieszka Wierzbowska, dr Anna Szmigielska-Kapon, dr Agnieszka Pluta, prof. dr hab. med. Tadeusz Robak

Streszczenie

Opisano przypadek powikania czsto wystpujcego u chorych w przebiegu ostrej biaaczki szpikowej, to jest zapalenia puc. Czynnik predysponujcy stanowi neutropenia, ktra powstaje w wyniku wyparcia ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczno cefepimu (preparat Maxipime) w empirycznym leczeniu gorczki neutropenicznej u chorego z ostr biaaczk limfoblastycznCefepime efficacy (Maxipime®) in empirical treatment of neutropenic fever in patient with acute lymphoblastic leukaemia

lek. med. Jolanta Starzak-Gwod

Streszczenie

W pracy przedstawiono skuteczne zastosowanie cefepimu w leczeniu gorczki neutropenicznej u pacjenta z ostr biaaczk.

Summary

Effcacious cefepime application in the treatment of neutropenic fever in patient with acute leukaemia was described in this article.

Sowa kluczowe/Key ...... chce wiedziec wiecej ...