www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2009


Cefepim w wybranych zakaeniachCefepime in some infections

Artur Drzewiecki

Cefepim jest cefalosporyn IV generacji; jego dziaanie polega na hamowaniu syntezy ciany komrkowej. Charakteryzuje si szerokim zakresem dziaania bakteriobjczego, obejmujcym liczne drobnoustroje Gram(+) i Gram(–).

Antybiotyk ten znajduje zastosowanie w lecznictwie zamknitym w rnych zarejestrowanych wskazaniach, w tym midzy innymi w gorczce neutropenicznej, sepsie i szpitalnych zapaleniach puc.

W badaniach klinicznych ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczne zastosowanie cefepimu w celowanej monoterapii zapalenia puc zwizanego z wentylacj mechaniczn (VAP)Effective cefepime application in the treatment of ventilator associated pneumonia (VAP)

Izabela Maewska Dariusz Onichimowski

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek skutecznego zastosowania cefepimu w leczeniu zapalenia puc zwizanego z wentylacj mechaniczn o pnym pocztku u pacjenta przyjtego do oddziau intensywnej terapii zpowodu wstrzsu krwotocznego, po operacji pknitego ttniaka aorty. W trakcie hospitalizacji w OIT na podstawie obrazu klinicznego, ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczno cefepimu wempirycznym leczeniu I rzutu gorczki neutropenicznej uchorych poddanych wysokodozowanej chemioterapii oraz przeszczepieniu komrek hematopoetycznychCefepime efficacy in first-line empiric therapy of neutropenic fever among patients treated with high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation

Beata Pitkowska-Jakubas

Streszczenie

Przedstawiono skuteczno cefepimu w empirycznej monoterapii gorczki neutropenicznej u chorych wokresie aplazji po zastosowaniu chemioterapii wysokodozowanej oraz autologicznego przeszczepienia komrek hematopoetycznych. Oceniono efekt leczenia u 12 chorych z neutropeni < ...... chce wiedziec wiecej ...Leczenie cikiej sepsy w przebiegu ry – opis przypadkuTreatment of severe sepsis in the course of erysipelas – case study

Andrzej Pluta

Streszczenie

Opis przypadku ostrego wstrzsu septycznego w przebiegu ry, powikanego wylewem rdczaszkowym. Zastosowano kompleksowe leczenie ostrej niewydolnoci oddechowej i kreniowej, leczenie nerkozastpcze, antybiotykoterapi i leki modelujce ukad odpornociowy, przetoczono 15 j. KKCz, 6 j. osocza i 4 j.MP, zastosowano ywienie poza- i dojelitowe.

Summary

There is a ...... chce wiedziec wiecej ...Teikoplanina na oddziale intensywnej terapiiTeicoplanin in intensive care unit

Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule opisano rol teikoplaniny w leczeniu zakae wystpujcych na oddziaach intensywnej terapii.

Summary

The role of teicoplanin in management of intensive care unit infections was described.

Sowa kluczowe/Key words

teikoplanina, zakaenia, oddzia intensywnej terapii

teicoplanin, infections, intensive care ...... chce wiedziec wiecej ...