www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Cefalosporyny III i IV generacji – miejsce w lecznictwie3rd and 4th generation cephalosporins – place in medical care

Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule opisano waciwoci cefalosporyn III i IV generacji oraz miejsce, ktre dziki nim zajmuj wlecznictwie.

Summary

The properties of the 3rd and 4th generation cephalosporins were described in the article. The place in medical care of these cephalosporins, which is resulting from those properties, was also described.

Sowa kluczowe/Key words

...... chce wiedziec wiecej ...Karbapenemy w zakaeniach szpitalnych spowodowanych przez wielooporne bakterieCarbapenems in hospital infections caused by multiresistant bacteria

Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule opisano rol karbapenemw grupy II (doripenem, imipenem, meropenem) w leczeniu zakae szpitalnych spowodowanych przez wielooporne szczepy bakterii.

Summary

The role of group 2 carbapenems (doripenem, imipenem, meropenem) in management of hospital infections caused by multiresistant bacteria strains was described.

Sowa kluczowe/Key words

...... chce wiedziec wiecej ...