www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2008


UAKTUALNIENIE ZALECE CDC DOTYCZCYCH LECZENIA ZAKAE GONOKOKOWYCHAN UPDATE OF CDC RECOMMENDATIONS FOR TREATMENT OF GONOCOCCAL INFECTIONS

lek. med. Piotr Kochan

Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

kierownik katedry: prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko

Streszczenie

Niniejszy artyku opisuje uaktualnienia dokonane przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) z USA w zaleceniach dotyczcych leczenia chorb przenoszonych drog pciow z 2006 roku, odnoszce si do postpowania w ...... chce wiedziec wiecej ...Biegunka podrnych – etiologia, leczenie, zapobieganieTravelers diarrhea – etiology, therapy, prophylaxis

dr med. Henryka Miego

Klinika Chorb Zakanych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Biaymstoku

kierownik kliniki: prof. dr hab. Robert Flisiak

Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. K. Duskiego w Biaymstoku

dyrektor: lek. med. Henryk Misiewicz

Streszczenie

Biegunka podrnych jest wywoywana przez rne mikroorganizmy (bakterie, wirusy, pasoyty, grzyby) oraz toksyny. Przebieg choroby jest czsto ...... chce wiedziec wiecej ...Ograniczenie zuycia cefalosporyn III generacji zmniejsza miertelno zwizan z zakaeniamiRestriction of third-generation cephalosporin use decreases infection-related mortality

Bi Du, MD

DechangChen, MD

Dawei Liu, MD

Yun Long, MD

Yan Shi, MD

Hao Wang,MD

Xi Rui, MD; Na Cui, MD

Oddzia intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Pekinie

Oporno na antybiotyki patogenw szpitalnych, szczeglnie paeczek Gram(–), stanowi powany problem [1]. Wzrost oporno wynika z powszechnego stosowania tych ...... chce wiedziec wiecej ...Badanie prospektywne z randomizacj nad stosowaniem cefepimu z metronidazolem lub imipenemu z cylastatyn w leczeniu zakae wewntrzbrzusznychA RaNdomized prospective Study of Cefepime plus metronidazole with imipenem-cilastatin in the treatment of intra-abdominal infections

J. Garbino

P. Villiger

A.Caviezel

R.Matulionyte

I. Uckay

P. Morel

D. Lew

J. Garbino, R. Matulionyte, I. Uckay, D. Lew

Oddzia chorb zakanych, Szpital Uniwersytecki wGenewie

P. Villiger, A. Caviezel, P. Morel

Odcinek Chirurgii Brzucha, oddzia chirurgii, Szpital Uniwersytecki w ...... chce wiedziec wiecej ...Lekooporno klinicznych szczepw gronkowcw koagulazoujemnych opornych na metycylin, izolowanych w 2005 rokuResistance pattern of clinical strains of coagulase-negative, methicillin resistant Staphylococcus isolated in 2005

mgr biol. Robert Tomasz Kuthan

dr n. przyr. Anna Sawicka-Grzelak

prof. dr hab. med. Mirosaw uczak

Katedra i Zakad Mikrobiologii Lekarskiej AM w Warszawie

kierownik katedry: prof. dr hab. med. Mirosaw uczak

Streszczenie

Ziarenkowce z rodzaju Staphylococcus koagulazoujemne (CNS), w szczeglnoci szczepy metycylinooporne (MR), coraz ...... chce wiedziec wiecej ...Rola makrolidw w zakaeniach dolnych drg oddechowychThe role of Macrolides in lower respiratory tract infections

dr med. Adam Nowiski

II Klinika Chorb Puc Instytutu Grulicy i Chorb Puc w Warszawie

kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Dorota Grecka

Streszczenie

Makrolidy odgrywaj istotn rol w leczeniu zakae dolnych drg oddechowych. Przedstawiono miejsce makrolidw w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli, zapalenia puc i zaostrzenia POChP. Oprcz typowego dziaania przeciwbakteryjnego makrolidy ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza antybiotykoterapii w szpitalu jako element kontroli zakaeThe Analysis of the antibiotic therapy in hospital as the element of infection's control

lek. med. Beata Dbicka

Dzia Epidemiologii Samodzielny Publiczny Szpital Wojewdzki im.Papiea Jana Pawa II w Zamociu

kierownik zakadu: lek. med. Andrzej Mielcarek

Streszczenie

Istotnym elementem kontroli infekcji jest nadzr nad antybiotykoterapi. Racjonalne uywanie lekw antybakteryjnych odgrywa wan rol w ograniczaniu lekoopornoci drobnoustrojw. Narzdziem do ...... chce wiedziec wiecej ...