www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2007


WIELKA PITKA NOWYCH GLIKOPEPTYDWTHE BIGS FIVE OF NEW GLYCOPEPTIDES

LEK. MED. Artur Drzewiecki

Streszczenie

W artykule zostao opisanych pi nowych antybiotykw, nalecych do szeroko pojtych glikopeptydw: dalbawancyna, daptomycyna, orytawancyna, ramoplanina, telawancyna. Leki te obecnie znajduj si w kocowej fazie bada klinicznych (ramoplanina, telawancyna), oczekuj na rejestracj (dalbawancyna, orytawancyna) bd ju s stosowane w lecznictwie (daptomycyna).

Summary

In this article, five ...... chce wiedziec wiecej ...BORELIOZA Z LYME- ZASADY SKUTECZNEGO LECZENIALYME BORRELIOSIS-GUIDELINES FOR EFFEKTIVE TREATMENT

dr hab. med. Joanna Zajkowska

prof. dr hab.med.Teresa Hermanowska-Szpakowicz

dr hab. med. Sawomir Pancewicz

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty patogenezy wpywajce na skuteczno leczenia oraz zalecenia w sprawie leczenia boreliozy – opracowane przez grup ekspertw w ramach EUCALB, a uwzgldniajce specyfik postaci wystpujcych w Europie, a take Amerykaskiej Akademii ...... chce wiedziec wiecej ...