www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2007


WYSTPOWANIE METYCYLINOOPORNYCH SZCZEPW STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) U PACJENTW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPIITHE OCCURENCE OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) STRAINS AMONG PATIENTS HOSPITALIZED IN THE INTENSIVE CARE UNIT

Streszczenie

Staphylococcus aureus, jeden z gwnych mikroorganizmw kolonizujcych bony luzowe i skr zdrowych ludzi, jest odpowiedzialny za wywoywanie powanych zakae. W zwizku ze wzrostem liczby zakae o etiologii MRSA od hospitalizowanych pacjentw, w szczeglnoci na oddziaach intensywnej terapii (OIT), rutynowo s pobierane wymazy z ...... chce wiedziec wiecej ...SKUTECZNE ZASTOSOWANIE LINEZOLIDU W LECZENIU NEUROINFEKCJI STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA U CHORYCH OITEFFICACY OF LINEZOLID AGAINST METHICILLIN-RESISTANT MRSA CENTRAL NERVOUS INFECTIONS IN ICU PATIENTS

Streszczenie

W pracy przedstawiono dwa przypadki skutecznego zastosowania doylnej postaci linezolidu w leczeniu neuroinfekcji u chorych hospitalizowanych w Klinice Intensywnej Terapii. Czynnikiem etiologicznym zakaenia orodkowego ukadu nerwowego (zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych i ropie mzgu) byy szczepy MRSA. U pacjentw wykonano badania mikrobiologiczne (pyn ...... chce wiedziec wiecej ...CO NOWEGO W MAKROLIDACH?MACROLIDES: WHAT IS NEW?

Streszczenie

Makrolidy s grup antybiotykw stosunkowo czsto zalecanych w praktyce ambulatoryjnej. Nale do nich: azytromycyna, klarytromycyna i roksytromycyna. Mimo e zaznacza si tendencja do racjonalizacji stosowania antybiotykw, jednak zuycie antybiotykw makrolidowych wzrasta. Ich aktywno przeciwbakteryjna obejmuje patogeny wane w zakaeniach ukadu oddechowego, take atypowe, oraz w ukadzie moczowo-pciowym. Obszerna literatura przedmiotu ...... chce wiedziec wiecej ...POSOCZNICA (STAPHYLOCOCCUS AUREUS) U CHOREJ PO OPERACJI TTNIAKA AORTY I WSZCZEPIENIU PROTEZY NACZYNIOWEJSEPSIS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS) IN A FEMALE PATIENT WITH ARTERIAL GRAFT AFTER SURGERY TREATMENT

OF AORTIC ANEURYSM

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 62-letniej chorej operowanej w trybie ratunkowym z powodu rozwarstwienia aorty na caej jej dugoci, obejmujcego ttnice biodrowe z krytycznym niedokrwieniem koczyny dolnej lewej. Aort wstpujc zrekonstruowano metod „sandwich”, a z powodu zamknicia ttnicy biodrowej wsplnej lewej wykonano pozaanatomiczny pomost ...... chce wiedziec wiecej ...