www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2007


NOWE ANTYBIOTYKI STOSOWANE W ZAKAENIACH SKRY I TKANKI PODSKRNEJ (SSTIS)NOWE ANTYBIOTYKI STOSOWANE W ZAKAENIACH SKRY I TKANKI PODSKRNEJ (SSTIS)

NEW ANTIMICROBIALS APPLIED IN THE THERAPY OF SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS (SSTIS)

Streszczenie

W cigu ostatnich dziesiciu lat, jako odpowied na pojawiajce si coraz czciej zakaenia wywoywane przez patogeny wielooporne, wprowadzono do lecznictwa nastpujce zwizki przeciwbakteryjne: linezolid, daptomycyn, chinupristyn/dalfopristyn, ertapenem, tygecyklin oraz nowe generacje fluorowanych ...... chce wiedziec wiecej ...SPECYFIKA ZAKAE W ODDZIAACH INTENSYWNEJ TERAPII: ZAPALENIE PUC ZWIZANE ZE STOSOWANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ – POSTPOWANIE PRAKTYCZNE (CZ. II)SPECYFIKA ZAKAE W ODDZIAACH INTENSYWNEJ TERAPII: ZAPALENIE PUC ZWIZANE ZE STOSOWANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ – POSTPOWANIE PRAKTYCZNE (CZ. II)

VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA – PRACTICAL MANAGEMENT (PART II)

Streszczenie

W kontekcie przedstawionych w pierwszej czci artykuu zasad profilaktyki zapalenia puc zwizanego z wentylacj mechaniczn (VAP) analizie poddano efekty profilaktyki w wytypowanym oddziale intensywnej terapii. Oddzia ten wykaza nisk ...... chce wiedziec wiecej ...ALGORYTM POSTPOWANIA W NAWRACAJCYCH ZAKAENIACH DOLNEGO ODCINKA DRG MOCZOWYCH U KOBIETALGORYTM POSTPOWANIA W NAWRACAJCYCH ZAKAENIACH DOLNEGO ODCINKA DRG MOCZOWYCH U KOBIET

THE GUIDE TO TREATMENT OF RECURRENT LOWER URINARY TRACT INFECTIONS IN WOMEN

Streszczenie

Trzy incydenty ZUM zwikszaj u kobiety prawdopodobiestwo nastpnych nawrotw. Aby im zapobiec, naley: codzienne wypija due iloci pynw; nie wstrzymywa mikcji w razie parcia na pcherz; korzysta z prysznica i unika kpieli w wannie; przemywa narzdy pciowe przed stosunkiem; unika rodkw ...... chce wiedziec wiecej ...NOWE MOLIWOCI LECZENIA BIEGUNKI PODRӯNYCH – RIFAKSYMINANOWE MOLIWOCI LECZENIA BIEGUNKI PODRӯNYCH – RIFAKSYMINA

NEW TREATMENT OPTION OF TRAVELLING DIARRHEA – RIFAXIMIN

Streszczenie

Wyjazdy do rejonw tropikalnych i subtropikalnych wi si z moliwoci wystpienia biegunki podrnych (TD). Choruje na ni od 30 do 50% podrujcych. Przyczyn zachorowa s infekcje bakteryjne, pasoytnicze, wirusowe. Zakaeniom sprzyja stres i ze warunki sanitarno-higieniczne. Leczenie Rifaksymin (Xifaxanem®) moe w istotny sposb ...... chce wiedziec wiecej ...WRALIWO IN VITRO NA CEFOPERAZON/SULBAKTAM WIELOOPORNYCH SZCZEPW ACINETOBACTER SPP.WRALIWO IN VITRO NA CEFOPERAZON/SULBAKTAM WIELOOPORNYCH SZCZEPW ACINETOBACTER SPP.

IN VITRO SUSCEPTIBILITY OF MULTIDRUG RESISTANT STRAINS OF ACINETOBACTER SPP. TO CEFOPERAZONE/SULBACTAM

Streszczenie

Zbadano wraliwo 93 wieloopornych szczepw z rodzaju Acinetobacter na cefoperazon/sulbakctam oraz inne antybiotyki. Wikszo zostaa wyizolowana z wydzieliny z drzewa oskrzelowego pacjentw oddziau intensywnej terapii. Wykazano, e 89,3% szczepw byo wraliwych na ...... chce wiedziec wiecej ...