www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2007


PORWNAWCZA OCENA FARMAKOEKONOMICZNA TEIKOPLANINY ORAZ LINEZOLIDU STOSOWANYCH W TERAPII CIʯKICH ZAKAE SZPITALNYCHPORWNAWCZA OCENA FARMAKOEKONOMICZNA TEIKOPLANINY ORAZ LINEZOLIDU STOSOWANYCH W TERAPII CIʯKICH ZAKAE SZPITALNYCH

PHARMACOECONOMICS ANALYSIS OF TEICOPLANIN AND LINEZOLID IN ACUTE HOSPITAL INFECTIONS

Streszczenie

Zakaenia bakteryjne bardzo czsto wystpuj na oddziaach intensywnej terapii, gdzie s gwn przyczyn zgonu chorych. Na podstawie analiz farmakoekonomicznych antybiotykw mona stwierdzi, ktre preparaty naley stosowa, aby uzyska najwiksz skuteczno ...... chce wiedziec wiecej ...NAJNOWSZE I POTENCJALNE MOLIWOCI ANTYBIOTYKOTERAPII ZAKAE WIELOOPORNYMI BAKTERIAMI GRAM(+)NAJNOWSZE I POTENCJALNE MOLIWOCI ANTYBIOTYKOTERAPII ZAKAE WIELOOPORNYMI BAKTERIAMI GRAM(+)

THE MOST RECENT AND POTENTIAL OPTIONS FOR THE

ANTIMICROBIAL THERAPY IN THE CASE OF MULTIRESISTANT GRAM-POSITIVE BACTERIAL INFECTIONS

Streszczenie

Leczenie zakae MRSA/MRCNS, VRSA, VISA, VRE i innymi wieloopornymi bakteriami Gram(+) czsto nastrcza trudnoci, ktre jeszcze zwiksza niewystarczajca znajomo najnowszych moliwoci terapeutycznych. W artykule przedstawiono leki ...... chce wiedziec wiecej ...POLIMYKSYNY – NOWE ZASTOSOWANIA STARYCH ANTYBIOTYKWPOLIMYKSYNY – NOWE ZASTOSOWANIA STARYCH ANTYBIOTYKW

POLYMYXINS – NEW APPLICATIONS OF OLD ANTIBIOTICS

Streszczenie

Polimyksyny zostay odkryte w poowie XX wieku. W 2007 roku minie szedziesit lat od odkrycia antybiotykw tej grupy. Kliniczne znaczenie zyskay polimyksyna B i polimyksyna E (kolistyna). Okoo 1970 roku terapeutyczne znaczenie tych lekw zostao ograniczone ze wzgldu na opisywan wwczas du ich toksyczno, szczeglnie neurotoksyczno i ...... chce wiedziec wiecej ...LECZENIE INFEKCYJNEGO ZAPALENIA WSIERDZIA – CO ZALECAJ STANDARDY?LECZENIE INFEKCYJNEGO ZAPALENIA WSIERDZIA – CO ZALECAJ STANDARDY?

TREATMENT OF INFECTIVE ENDOCARDITIS – WHAT SUGGEST GUIDELINES?

Streszczenie

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorob zwizan z obecnoci mikroorganizmw na wsierdziu, najczciej zastawkowym. Przebieg kliniczny infekcyjnego zapalenia wsierdzia jest zwykle ciki i czsto wymaga skojarzonej antybiotykoterapii i leczenia chirurgicznego. Skuteczno leczenia zaley w duym stopniu od szybkoci ...... chce wiedziec wiecej ...ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK – POSTPOWANIE TERAPEUTYCZNEODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK – POSTPOWANIE TERAPEUTYCZNE

THERAPY OF PYELONEPHRITIS

Streszczenie

W artykule przedstawiono wspczesne pogldy na konieczno hospitalizacji chorych na odmiedniczkowe zapalenie nerek (ozn), najczstsze czynniki etiologiczne oraz schematy terapeutyczne z zastosowaniem TMP/SXT, fluorochinolonw i antybiotykw w rnych grupach pacjentw: u kobiet w ciy, dzieci, mczyzn, diabetykw, osb w podeszym wieku oraz przewlekle ...... chce wiedziec wiecej ...