www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2006


Zakaenia wywoywane przez oporne bakterie Gram(–) – wyzwania i moliwoci terapeutyczneZakaenia wywoywane przez oporne bakterie Gram(–) – wyzwania i moliwoci terapeutyczne

Infections caused by resistant Gram-negative bacteria: challenges and therapeutic options

Streszczenie

Wzrastajca oporno patogenw szpitalnych na antybiotyki utrudnia terapi i ogranicza jej skuteczno. W artykule omwiono najwaniejsze czynniki odpowiedzialne za narastanie opornoci wrd bakterii Gram(–), najczstsze mechanizmy opornoci oraz trudnoci z wykorzystaniem ...... chce wiedziec wiecej ...SPECYFIKA ZAKAE W ODDZIAACH INTENSYWNEJ TERAPII:SPECYFIKA ZAKAE W ODDZIAACH INTENSYWNEJ TERAPII:

ZAPALENIE PUC ZWIZANE ZE STOSOWANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (cz. I)

VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (PART I)

Streszczenie

VAP jest postaci szpitalnego zapalenia puc, zwizanego ze stosowaniem wentylacji mechanicznej i intubacji tchawicy. W pierwszej czci opracowania przedstawiono patogenez, oglne zarysy postpowania i strategie zapobiegania, opracowane na podstawie uznanych wytycznych.

Summary

Ventilator ...... chce wiedziec wiecej ...PRZYPADEK WSTRZSU SEPTYCZNEGOPRZYPADEK WSTRZSU SEPTYCZNEGO

THE CASE OF SEPTIC SHOCK

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 66-letniej pacjentki, u ktrej jako powikanie po laparotomii z powodu guza zapalnego jelita grubego rozwin si wstrzs septyczny. W leczeniu stosowano antybiotykoterapi na podstawie wyniku posieww bakteriologicznych. Wobec braku poprawy stanu miejscowego i oglnego zastosowano Tygacil, po ktrym nastpia wyrana poprawa.

Summary

The case of septic shock after laparotomy ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza minimalizacji kosztw dotyczca porwnania preparatu Targocid (teikoplanina) stosowanego w dawce standardowej z wankomycyn w terapii redniocikich zakae szpitalnych w PolsceAnaliza minimalizacji kosztw dotyczca porwnania preparatu Targocid (teikoplanina) stosowanego w dawce standardowej z wankomycyn w terapii redniocikich zakae szpitalnych w Polsce

Cost-minimisation analysis (CMA) of acute hospital infections treatment with targocid (teicoplanin)

or vancomycin in Poland

Streszczenie

Zakaenia bakteryjne bardzo czsto wystpuj na oddziaach intensywnej terapii. S one gwn przyczyn zgonw wrd chorych hospitalizowanych w tych ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA powodowane przez LEGIONELLA – PROBLEM I ZAPOBIEGANIEZAKAENIA powodowane przez LEGIONELLA – PROBLEM I ZAPOBIEGANIE

LEGIONELLA INFECTIONS – PROBLEM AND PREVENTION

Streszczenie

W pracy omwiono dziaania, ktre s podejmowane w krajach europejskich w celu zmniejszenia zagroenia legioneloz. Obejmuj one rutynow, laboratoryjn diagnostyk, uwzgldniajc wykrywanie zachorowa na legioneloz, krajow i midzynarodow rejestracj tych zakae oraz wymian dowiadcze dotyczcych leczenia chorych. Wykorzystujc ...... chce wiedziec wiecej ...WRALIWO IN VITRO MBL-DODATNICH KLINICZNYCH SZCZEPW GRAM(–) PAECZEKWRALIWO IN VITRO MBL-DODATNICH KLINICZNYCH SZCZEPW GRAM(–) PAECZEK NA LEKI PRZECIWBAKTERYJNE

AN IN VITRO SUSCEPTIBILITY OF MBL-POSITIVE CLINICAL STRAINS OF GRAM-NEGATIVE RODS TO ANTIBACTERIAL AGENTS

Streszczenie

W pracy przedstawiono lekowraliwo 41 klinicznych szczepw wytwarzajcych metalo--laktamazy (MBL). Wikszo szczepw naleaa do gatunku Pseudomonas aeruginosa (29 szczepw). Pozostae zaliczono do gatunkw Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, ...... chce wiedziec wiecej ...POWIKANIA BIOPSJI STERCZAPOWIKANIA BIOPSJI STERCZA

COMPLICATIONS OF THE PROSTATE BIOPSY

Streszczenie

Biopsja stercza jest jedyn procedur umoliwiajc weryfikacj podejrzenia raka stercza. Poniewa wie si z naruszeniem cigoci tkanek w miejscu stale skolonizowanym przez mikroorganizmy, grozi wystpieniem powika chirurgicznych (bl, krwawienie, zatrzymanie moczu itp.) oraz infekcyjnych (bakteriemia, posocznica, zakaenia ukadu moczowego i narzdw pciowych). Zastosowanie profilaktyki ...... chce wiedziec wiecej ...