www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2006


Problemy zakae ukadu moczowego u hospitalizowanych pacjentwprof. dr hab. n. med. Jan Duawa

lek. med. Przemysaw Ramos

Klinika Chorb Wewntrznych i Metabolicznych lAM w Katowicach

kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. JAN DUAWA

Adres do korespondencji: Jan Duawa Klinika Chorb Wewntrznych i Metabolicznych IAM, ul. Zioowa 45/47 40–635 KatowicePROBLEMY ZAKAE

UKADU MOCZOWEGO

U HOSPITALIZOWANYCH PACJENTW

PROBLEMS OF THE URINARY TRACT INFECTIONS

IN HOSPITALIZED PATIENTS

Streszczenie ...... chce wiedziec wiecej ...Koszty przewlekej obturacyjnej choroby pucprof. dr hab. med. Karina Jahnz-Ryk

kierownik Zakadu Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie

dr med. Tomasz Targowski

Klinika Chorb Wewntrznych Pneumonologii i Alergologii CSK MON WIM w Warszawie

kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Tadeusz Pusa

Adres do korespondencji: Karina Jahnz-Ryk Zakad Immunologii i Alergologii Klinicznej CSK MON WIM ul. Szaserw 128

00–909 Warszawa krozyk@poczta.onet.plKoszty przewlekej obturacyjnej choroby p...... chce wiedziec wiecej ...Efektywno kliniczna teikoplaniny w porwnaniu z wankomycyn w leczeniu cikich zakae szpitalnych spowodowanych przez bakterie Gram(+)Efektywno kliniczna teikoplaniny w porwnaniu z wankomycyn w leczeniu cikich zakae szpitalnych spowodowanych przez bakterie Gram(+)

Clinical effectiveness of teicoplanin compared to vancomycin in treatment of acute hospital infections caused by Gram(+) bacteria

Streszczenie

Cel. Celem opracowania jest ocena skutecznoci klinicznej oraz bezpieczestwa stosowania teikoplaniny w porwnaniu z wankomycyn w leczeniu zakae, wywoanych przez bakterie Gram(+) zarwno u dzieci, ...... chce wiedziec wiecej ...Piperacylina i TazobaKtam sodowy w profilaktyce zakaenia w cikiej postaci ostrego zapalenia trzustki – 6 lat dowiadcze klinicznychPiperacylina i TazobaKtam sodowy w profilaktyce zakaenia w cikiej postaci ostrego zapalenia trzustki – 6 lat dowiadcze klinicznych

Piperacyllin and Tazobactame sodium in infection prophylaxis in patients with severe acute pancreatitis – 6 years of clinical experience

Streszczenie

Cika posta ostrego zapalenia trzustki (severe acute pancreatitis – SAP) to wedug definicji ostre zapalenie trzustki, ktremu towarzysz powikania miejscowe lub ...... chce wiedziec wiecej ...CEFOPERAZON/SULBAKTAM STOSOWANY W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII – WSTPNE JEDNOROCZNE WYNIKI LEKOWRALIWOCI CEFOPERAZON/SULBAKTAM STOSOWANY W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII – WSTPNE JEDNOROCZNE WYNIKI LEKOWRALIWOCI U PAECZEK GRAM(–)CEFOPERAZON/SULBAKTAM STOSOWANY W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII – WSTPNE JEDNOROCZNE WYNIKI LEKOWRALIWOCI U PAECZEK GRAM(–)

THE USE OF CEFOPERAZON/SULBACTAM IN ICU – PRELIMINARY ONE YEAR OBSERVATION

Streszczenie

Poczenie cefoperazonu – cefalosporyny III generacji z inhibitorem -laktamaz sulbaktamem pod nazw handlow Sulperazon (SCP) zarejestrowane zostao do uytku w 2004 roku. Zalecenia o potrzebie recyrkulacji stosowanych antybiotykw, ...... chce wiedziec wiecej ...