www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2006


POWIKANIA INFEKCYJNE U CHORYCH HEMATOONKOLOGICZNYCHPOWIKANIA INFEKCYJNE U CHORYCH HEMATOONKOLOGICZNYCH

– GORCZKA NEUTROPENICZNA I JEJ LECZENIE

INFECTIOUS COMPLICATIONS IN HEMATOONCOLOGICAL PATIENTS – FEBRILE NEUTROPENIA AND ITS MANAGEMENT

Streszczenie

Powikania infekcyjne s gwn przyczyn umieralnoci pacjentw hematoonkologicznych, zwaszcza po leczeniu cytostatycznym, immunosupresyjnym i/lub radioterapii. Neutropenia i czas jej trwania s najwaniejszymi czynnikami ryzyka tych powika.

Gwn przyczyn ...... chce wiedziec wiecej ...Oporno drobnoustrojw wywoujcych zakaenia szpitalne a antybiotykoterapia stosowana na Oddziaach HematologiiOporno drobnoustrojw wywoujcych zakaenia szpitalne a antybiotykoterapia stosowana na Oddziaach Hematologii

Antimicrobial resistance of nosocomial patogens and antibiotics use in Hematology Units

Streszczenie

Program ALPAT by wieloorodkowym badaniem wpywu racjonalnego stosowania antybiotykw na wystpowanie patogenw alarmowych w zakaeniach szpitalnych. Badania prowadzone na oddziaach hematologicznych wykazay korelacj midzy wystpowaniem szczepw MRSA i ESBL (+) a wysokim ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA RANY POOPERACYJNEJ W CHIRURGII IMPLANTACYJNEJ PRZEPUKLIN PACHWINY – ANALIZA DWCH SERII CHORYCHZAKAENIA RANY POOPERACYJNEJ W CHIRURGII IMPLANTACYJNEJ PRZEPUKLIN PACHWINY – ANALIZA DWCH SERII CHORYCH

POST MESH HERNIRRHAPHY INFECTION. ANALYSIS OF TWO SERIES OF PATIENTS

Streszczenie

Infekcje pola operacyjnego zwykle s spowodowane przez egzogenne bakterie dostajce si do rany w czasie zabiegu operacyjnego. Zabiegi na przepuklinach pachwinowych s przeprowadzane w wielu szpitalach, take tych, w ktrych filtracja powietrza i warunki jaowoci s znacznie gorsze ni w ...... chce wiedziec wiecej ...OPORNO DROBNOUSTROJW WYWOUJCYCH ZAKAENIA SZPITALNE A ANTYBIOTYKOTERAPIA STOSOWANA NA ODDZIAACH HEMATOLOGIIOPORNO DROBNOUSTROJW WYWOUJCYCH ZAKAENIA SZPITALNE A ANTYBIOTYKOTERAPIA STOSOWANA NA ODDZIAACH HEMATOLOGII

ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF NOSOCOMIAL PATOGENS AND ANTIBIOTICS USE IN HEMATOLOGY UNITS

Streszczenie

Program ALPAT by wieloorodkowym badaniem wpywu racjonalnego stosowania antybiotykw na wystpowanie patogenw alarmowych w zakaeniach szpitalnych. Badania prowadzone na oddziaach hematologicznych wykazay korelacj midzy wystpowaniem szczepw MRSA i ESBL (+) a ...... chce wiedziec wiecej ...