www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2006


ETIOLOGIA I LECZENIE BAKTERYJNYCH ZAKAE GRNYCH DRG ODDECHOWYCHETIOLOGIA I LECZENIE BAKTERYJNYCH ZAKAE GRNYCH DRG ODDECHOWYCH

ETIOLOGY AND TREATMENT OF BACTERIAL INFECTION OF THE UPPER AIRWAYS

Streszczenie

Bakterie kolonizujce nosogardo mog powodowa zapalenie zatok przynosowych w nastpstwie szerzenia si zapalenia przez bon luzow, majc podobn morfologi w obrbie nosa i zatok. Do bakterii tych nale Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis. Powoduj one okoo 88% zapale nosogarda i zatok. W 10% za ...... chce wiedziec wiecej ...STʯENIE TKANKOWE PIPERACYLINY I TAZOBACTAMU SODOWEGO W MARTWICZEJ TKANCE TRZUSTKOWEJ – MODEL ZWIERZCYSTʯENIE TKANKOWE PIPERACYLINY I TAZOBACTAMU SODOWEGO W MARTWICZEJ TKANCE TRZUSTKOWEJ – MODEL ZWIERZCY

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAME SODIUM CONCENTRATION IN NECROTIZING PANCREATIC TISSUE – AN ANIMAL MODEL

Streszczenie

Cel. Infekcja i posocznica bakteryjna s najciszymi powikaniami ostrego zapalenia trzustki. Przeprowadzone uprzednio badania wykazay korzystniejszy przebieg kliniczny u pacjentw otrzymujcych Piperacylin z Tazobactamem jako lek pierwszego rzutu w ...... chce wiedziec wiecej ...PROBLEMY NARASTANIA OPORNOCI DROBNOUSTROJW POWODUJCYCH ZAKAENIA UKADU MOCZOWEGOPROBLEMY NARASTANIA OPORNOCI DROBNOUSTROJW POWODUJCYCH ZAKAENIA UKADU MOCZOWEGO

EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE AMONG URINARY TRACT PATHOGENS

Streszczenie

W artykule omwiono najwaniejsze mechanizmy genetyczne i drogi nabywania przez szpitalne szczepy paeczek Gram(–) opornoci na antybiotyki, np. na -laktamy, aminoglikozydy i fluorochinolony. Podkrelono rol biofilmu bakteryjnego w drogach moczowych w powstawaniu opornoci i znaczenie tego zjawiska dla ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA DOLNYCH DRG ODDECHOWYCH. CZY WSZYSCY CHORZY Z OBJAWAMI ZAKAENIA DOLNYCH DRG ODDECHOWYCH MUSZ BY LECZENI ANTYBIOTYKAMI?ZAKAENIA DOLNYCH DRG ODDECHOWYCH. CZY WSZYSCY CHORZY Z OBJAWAMI ZAKAENIA DOLNYCH DRG ODDECHOWYCH MUSZ BY LECZENI ANTYBIOTYKAMI?

KTRY ANTYBIOTYK WYBRA?

LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION. SHOULD ANTIBIOTICS BE CONSIDERED IN TREATMENT OF ALL PATIENTS WITH SYMPTOMS OF LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTION? WHICH ANTIBIOTIC SHOULD BE CHOSEN?

Streszczenie

Chorzy na pozaszpitalne zapalenie puc (pszzp) i w okrelonych przypadkach innych zakae dolnych drg oddechowych powinni by ...... chce wiedziec wiecej ...