www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2006


Standardy antybiotykoterapii w infekcjach u osb z cukrzyc - Andrzej Denys, Jan Tato, Anna CzechSTANDARDY ANTYBIOTYKOTERAPII W INFEKCJACH U OSB Z CUKRZYC

RECOMMENDATIONS FOR ANTIBIOTIC THERAPY IN PERSONS WITH DIABETES MELLITUS

Streszczenie

Zalene od obecnoci cukrzycy, zwikszenie zapadalnoci i chorobowoci z powodu ostrych i przewlekych infekcji wymaga oddzielnego, intensywnego ujcia diagnostycznego i leczniczego. Infekcje nale do powika cukrzycy. Wynika std konieczno opartego na dowodach programu postpowania, czyli standardw uatwiajcych odpowiednie decyzje. W ...... chce wiedziec wiecej ...OPORNO DROBNOUSTROJW WYWOUJCYCH ZAKAENIA SZPITALNE A ANTYBIOTYKOTERAPIA STOSOWANA NA ODDZIAACH INTENSYWNEJ TERAPIIOPORNO DROBNOUSTROJW WYWOUJCYCH ZAKAENIA SZPITALNE A ANTYBIOTYKOTERAPIA STOSOWANA NA ODDZIAACH INTENSYWNEJ TERAPII

ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF NOSOCOMIAL INFECTIONS PATOGENES ANAL ANTIBIOTICS USE IN INTENSIVE CARE UNITS

Streszczenie

Przyczyn wzrostu czstoci wystpowania wieloopornych szczepw, takich jak MRSA, VRE i Gram(–) paeczek zdolnych do syntezy ESBL, jest przede wszystkim nadmierna konsumpcja lekw antybakteryjnych. Program ALPAT obejmowa monitorowanie ...... chce wiedziec wiecej ...STANDARDY ANTYBIOTYKOTERAPII W INFEKCJACH U OSB Z CUKRZYCSTANDARDY ANTYBIOTYKOTERAPII W INFEKCJACH U OSB Z CUKRZYC

RECOMMENDATIONS FOR ANTIBIOTIC THERAPY IN PERSONS WITH DIABETES MELLITUS

Streszczenie

Zalene od obecnoci cukrzycy, zwikszenie zapadalnoci i chorobowoci z powodu ostrych i przewlekych infekcji wymaga oddzielnego, intensywnego ujcia diagnostycznego i leczniczego. Infekcje nale do powika cukrzycy. Wynika std konieczno opartego na dowodach programu postpowania, czyli standardw uatwiajcych odpowiednie decyzje. ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA UKADU MOCZOWEGO O MIESZANEJ ETIOLOGII U HOSPITALIZOWANYCH PACJENTWZAKAENIA UKADU MOCZOWEGO O MIESZANEJ ETIOLOGII U HOSPITALIZOWANYCH PACJENTW

URINARY TRACT INFECTIONS OF MIXED ETIOLOGY IN HOSPITALISED PATIENTS

Streszczenie

Zakaenia ukadu moczowego (ZUM) wywoane mieszan mikroflor bakteryjn charakteryzuj si szczeglnie duym ryzykiem wystpienia bakteriemii i innych powika, takich jak urosepsa, oraz wysz miertelnoci. Celem pracy bya analiza wystpowania czynnikw etiologicznych w mieszanych ZUM u pacjentw hospitalizowanych w ...... chce wiedziec wiecej ...WYSTPOWANIE GRAM(–) PAECZEK WYTWARZAJCYCH -LAKTAMAZY O ROZSZERZONYM SPEKTRUM SUBSTRATOWYM (ESBL) W ZAKAENIACH PACJENTWWYSTPOWANIE GRAM(–) PAECZEK WYTWARZAJCYCH -LAKTAMAZY O ROZSZERZONYM SPEKTRUM SUBSTRATOWYM (ESBL) W ZAKAENIACH PACJENTW SZPITALA SP ZOZ W NIDZICY

OCCURRENCE OF GRAM-NEGATIVE RODS PRODUCING EXTENDED-SPECTRUM -LACTAMASES (ESBL) IN INFECTIONS OF PATIENTS HOSPITALIZED IN NIDZICA

Streszczenie

W pracy przedstawiono zakaenia wywoane przez Gram(–) paeczki produkujce -laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) u pacjentw szpitalnych. W cigu ponad ...... chce wiedziec wiecej ...