www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2005


ROLA LINEZOLIDU W LECZENIU ZAKAE SZPITALNYCH WYWOANYCH METYCYLINOOPORNYMI SZCZEPAMI STAPHYLOCOCCUS AUREUS U CHORYCH LECZONYCH CHIRURGICZNIE



ROLA LINEZOLIDU W LECZENIU ZAKAE SZPITALNYCH WYWOANYCH METYCYLINOOPORNYMI SZCZEPAMI STAPHYLOCOCCUS AUREUS U CHORYCH LECZONYCH CHIRURGICZNIE

LINEZOLID IN THE TREATMENT OF HOSPITAL INFECTIONS CAUSED BY METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN SURGICAL PATIENTS

Streszczenie

Linezolid jest jedynym dotychczas zarejestrowanym przedstawicielem oksazolidynonw – nowej klasy antybiotykw syntetycznych. Wykazuje on dziaanie bakteriostatyczne w stosunku do wikszoci bakterii ...



... chce wiedziec wiecej ...



BAKTERYJNE ZAKAENIA SKRY I TKANEK MIKKICH – PRACA DOWIADCZALNA (cz. II)



BAKTERYJNE ZAKAENIA SKRY I TKANEK MIKKICH – PRACA DOWIADCZALNA (cz. II)

BACTERIAL INFECTIONS OF SKIN AND SOFT TISSUES – EXPERIMENTAL STUDY (part II)

Streszczenie

W ramach tej pracy przeprowadzono bakteriologiczn analiz prbek materiau klinicznego, pobranych w przypadkach zakae skry i tkanek mikkich od hospitalizowanych pacjentw. Z 233 prbek badanych od pocztku stycznia do koca marca 2005 roku wyizolowano 322 szczepy bakteryjne, w tym 214 (66,5%) szczepw ...



... chce wiedziec wiecej ...



ZAKAENIE UKADU MOCZOWEGO JAKO PRZYCZYNA POWIKA U CHORYCH LECZONYCH CHIRURGICZNIE



ZAKAENIE UKADU MOCZOWEGO JAKO PRZYCZYNA POWIKA U CHORYCH LECZONYCH CHIRURGICZNIE

URINARY TRACT INFECTIONS AS THE CAUSE OF COMPLICATIONS IN THE SURGICAL PATIENTS

Streszczenie

Zakaenia ukadu moczowego (ZUM), czyli obecno drobnoustrojw w drogach moczowych pooonych powyej zwieracza cewki moczowej, stanowi a 40–50% zakae szpitalnych, wrd ktrych 90% dotyczy chorych, ktrym wprowadzono cewnik do pcherza moczowego, z szerzeniem si zakaenia drog wstpujc. ...



... chce wiedziec wiecej ...



ZAKAENIA UKADU ODDECHOWEGO U HOSPITALIZOWANYCH PACJENTW



ZAKAENIA UKADU ODDECHOWEGO U HOSPITALIZOWANYCH PACJENTW

RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN HOSPITALIZED PATIENTS

Streszczenie

Celem pracy bya ocena czstoci wystpowania i lekowraliwoci szczepw izolowanych z prbek materiau klinicznego pobranych od pacjentw z zakaeniami dolnych drg oddechowych. Przebadano 69 aspiratw tchawiczych, 31 prbek plwociny i jeden wymaz z drzewa oskrzelowego. Do izolacji szczepw stosowano standardowe procedury bakteriologiczne i mikologiczne. ...



... chce wiedziec wiecej ...